Evalvacija zadovoljstva imetnikov certifikata s sistemom certificiranja za leto 2023

Evalvacija zadovoljstva imetnikov certifikata s sistemom certificiranja za leto 2023

Ekvilib Inštitut kot nosilec postopka certificiranja Družini prijazno podjetje skuša svoje storitve in postopke izboljševati in v čim večji meri zagotoviti zadovoljstvo svojih uporabnikov. Čim lažji, do največje možne mere standardiziran postopek je pri tem ključen, saj naš namen ni s pretirano birokracijo in postopki obremenjevati podjetja, ampak želimo zagotoviti vso potrebno podporo, da se odgovorne osebe lahko posvečajo svojim zaposlenim in izvajanju ukrepov Družini prijaznega podjetja.

Iz tega razloga smo v letu 2024 enajsto leto zapored izvedli mnenjsko raziskavo, v katero smo vključili vsa podjetja, ki so imetniki osnovnega oziroma polnega certifikata DPP. Namen je poleg ugotavljanja zadovoljstva s posameznimi stopnjami postopka ugotavljati trende tekom let.

Evalvacija DPP_2023