Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2023

Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2023

Vabimo vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se v letu 2023 vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje.

Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev.

Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema »European work&family audit«, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamile. V Sloveniji ga je v okviru programa EQUAL v letu 2007 vpeljalo razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje. Od novembra 2007 je nosilec postopka in izvedbena organizacija Ekvilib Inštitut, ki izvaja postopek v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter zainteresiranimi zunanjimi partnerji.

Podjetja/organizacije se lahko vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje od 18. januarja 2023 dalje. Poziv je odprte narave in se za leto 20232 zaključi 31. decembra 2023.

Pridobitev certifikata poteka v dveh delih:

– pridobitev osnovnega certifikata, ki traja 6 mesecev in
– pridobitev polnega certifikata, ki traja 36 mesecev od pridobitve osnovnega certifikata.

Osnovni pogoj za vključitev v postopek je najmanj 5 zaposlenih ter spoštovanje trenutne delovnopravne zakonodaje.

Dokumentacija javnega poziva za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2022 obsega:
Javni poziv za pridobitev CDPP 2023,
Pravila 2023 2.7, po katerih poteka postopek pridobitve,
Prijavnica 2023 z osnovnimi podatki podjetja/organizacije (prijavnica v PDF)
Uvodni vprašalnik, ki ga mora podjetje izpolniti pred začetkom postopka.

Dokumentacija poziva je na voljo na uradni internetni strani certifikata Družini prijazno podjetje (www.certifikatdpp.si).

Zainteresirana podjetja oziroma organizacije lahko naročijo dokumentacijo tudi pri Ekvilib Inštitutu, Medvedova 28, 1000 Ljubljana, kjer dobijo tudi vsa dodatna pojasnila.

Kontaktni osebi:

Petra Hartman, vodja certificiranja
e-pošta: petra@ekvilib.org,
telefon: 01 430 37 51 ali 041 878 131.

Špela Vodopivec Musek, strokovna sodelavka
e-pošta: spela@ekvilib.org,
telefon: 01 430 37 51 ali 041 878 131.