Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2024

Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2024

Vabimo vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se v letu 2024 vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje.

Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev.

Nadgradnja 2024

V letu 2024 se je certifikat Družini prijazno podjetje nadgradil v Evropski standard za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Namen nadgradnje je, da se poudari standardizirana oblika pridobitve ter ohranjanje certifikata, ter da se poudari vrednotno okolje, iz katerega certifikat izhaja. Standard temelji na zakonodaji in vrednotah EU na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter hkrati nadgrajuje le-te.

Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema »European work&family audit«, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamile. V Sloveniji ga je v okviru programa EQUAL v letu 2007 vpeljalo razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje. Od novembra 2007 je nosilec postopka in izvedbena organizacija Ekvilib Inštitut, ki izvaja postopek v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter zainteresiranimi zunanjimi partnerji.

Podjetja/organizacije se lahko vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje od 3. januarja 2024 dalje. Poziv je odprte narave in se za leto 2024 zaključi 31. decembra 2024.

Pridobitev certifikata poteka v dveh delih:

– pridobitev osnovnega certifikata, ki traja 6 mesecev in
– pridobitev polnega certifikata, ki traja 36 mesecev od pridobitve osnovnega certifikata.

Osnovni pogoj za vključitev v postopek je najmanj 5 zaposlenih ter spoštovanje trenutne delovnopravne zakonodaje.

Dokumentacija javnega poziva za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2024 obsega:
Javni poziv za pridobitev CDPP 2024,
Pravila 2024 2.8, po katerih poteka postopek pridobitve,
Prijavnica 2024 z osnovnimi podatki podjetja/organizacije,
Uvodni vprašalnik, ki ga mora podjetje izpolniti pred začetkom postopka.

Dokumentacija poziva je na voljo na uradni internetni strani certifikata Družini prijazno podjetje (www.certifikatdpp.si).

Zainteresirana podjetja oziroma organizacije lahko naročijo dokumentacijo tudi pri Ekvilib Inštitutu, Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, certifikat@ekvilib.org, kjer dobijo tudi vsa dodatna pojasnila.

Kontaktni osebi:

Petra Hartman, vodja certificiranja
e-pošta: petra@ekvilib.org,
telefon: 01 430 37 51 ali 041 878 131.

Špela Vodopivec Musek, strokovna sodelavka
e-pošta: spela@ekvilib.org,
telefon: 01 430 37 51 ali 041 878 131.