Javno zbiranje ponudb za izvedbo predavanj

Javno zbiranje ponudb za izvedbo predavanj

Ekvilib Inštitut objavlja javno zbiranje ponudb za izvedbo predavanj na temo

»Izobraževanje vodilnih na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja«

Ozadje

Izobraževanje vodilnih na področju usklajevanja dela in družine sodi v sklop aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje.

Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem in pooblaščenim zaposlenim uvajati politike upravljanja s človeškimi viri s poudarkom na izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalk-cev/ocenjevalk-cev.

Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema »European work & family audit«, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie. V Sloveniji ga je v okviru programa EQUAL v letu 2007 vpeljalo razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje. Od novembra 2007 je nosilec postopka in izvedbena organizacija Ekvilib Inštitut, ki izvaja postopek v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter zainteresiranimi partnerji razvojnega partnerstva.

Namen

Utemeljitev uvajanja družini prijazne politike z vidika direktiv EU in slovenske zakonodaje. Pojasnitev osnovnih pojmov, spodbud in ovir za uvajanje organizacijskih politik usklajevanja.

Ciljne skupine

Management na različnih nivojih in vodje/voditeljice delovnih skupin za uvajanje in implementacijo politik usklajevanja.

Vsebina

  • Zakaj je smiselno uvajati družini prijazne politike v organizacije.
  • V katere miselne okvire lahko vključimo družini prijazne politike.
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja na osebnem in organizacijskem nivoju.
  • Kaj vzpodbuja in kaj ovira uvajanje družini prijaznih politik v organizacije.
  • Osnovni organizacijski pogoji za uvajanje certifikata Družini prijazno podjetje.
  • Identifikacija problemov, ki se pojavljajo v posameznih organizacijah in razmislek o možnih načinih reševanja.

Trajanje: 3 šolske ure
Način dela: predavanje in delavnica

Pogoji za izvajanje izobraževanja

Prijavitelji morajo imeti ustrezne kadrovske kapacitete za izvajanje izobraževanja (univerzitetna izobrazba – na primer: FDV sociologija – kadrovski menedžment, FF – andragogika, FF – psihologija, EF – upravljanje s človeškimi viri), praktične izkušnje (vsaj tri leta izkušenj), ustrezno usposobljenost za izobraževanje odraslih, in morajo biti dobro seznanjeni z zakonodajo na naslednjih področjih: Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o starševstvu in družinskih prejemkih, Zakon o varnosti pri delu.

Ponudba naj vključuje ceno za izvedbo predavanja na sedežu podjetja ali predavalnici izven organizacije, vključno z vsemi materiali za udeležence/udeleženke.

Vse zbrane ponudbe, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem, bo Ekvilib Inštitut objavil na spletni strani certifikata, kjer bodo na voljo zainteresiranim podjetjem. Podjetje, ki se bo odločilo za izvedbo modula s strani zunanjega ponudnika, bo tega kontaktiralo in se dogovorilo za izvedbo.

Vse ponudbe, skupaj z referencami, posredujte na petra[at]ekvilib.org.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki (01) 430 37 51 ali na elektronskem naslovu petra[at]ekvilib.org.

Javno zbiranje ponudb