Razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje (Equal)

Razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje (Equal)

Transnacionalno partnerstvo – skupni interesi

Glavni skupni interesi tega Transnacionalnega sporazuma o sodelovanju (TSS) so sledeči:

 • reševati vertikalno in horizontalno segregacijo žensk na trgu dela za boljši lokalni razvoj;
 • v teritorialnem sistemu nadoknaditi zaostanek pri razumevanju hitre spremembe pri zaposlovanju žensk in posledične potrebe po spremembi v organizacijah in pri vzpostavitvi storitev;
 • spodbujati žensko podjetništvo;
 • izboljšati ozaveščenost o socialni odgovornosti podjetij z vidika enakosti med spoloma;
 • zmanjšati prikrito diskriminacijo žensk na trgu dela zaradi materinstva;
 • vplivati na javno mnenje, zlasti na odnos vodstvenih kadrov do starševske vloge zaposlenih;
 • krepiti moč žensk in moških glede usklajevanja poklicne in starševske vloge;
 • razvijati fleksibilne oblike zaposlitve in inovativne skrbstvene storitve kot orodja za to usklajevanje;
 • raziskovati in analizirati položaj žensk na trgu dela in inovativne načine za njegovo izboljšanje.

Metodologija

Transnacionalnega sporazuma o sodelovanju (TSS) temelji na sledeči metodologiji dela:

 • analiza in primerjava različnih lokalnih, regionalnih in nacionalnih razmer, problemov, sistemov in politik;
 • izmenjava znanja, izkušenj in najboljših praks;
 • izmenjava inovativnih idej in rešitev za izvajanje skupnih metodologij.

Participativni pristop članov RP bo skupni imenovalec transnacionalne metodologije dela.

Temeljni problemi

Vsa štiri RP, ki delajo na tem TSS, so poudarila razhajanje med kvalitativnim razvojem ponudbe žensk na trgu dela in kvalitativno inercijo povpraševanja na trgu dela. Kakovost povpraševanja po delu ni v skladu z osebnim in družbenim položajem žensk. Še vedno izrazit spolno segregiran trg zaposlovanja je razlog za sledeče težave žensk:

 • vertikalna segregacija;
 • horizontalna segregacija;
 • premalo izrabljen poklicni potencial;
 • neustrezne razmere;
 • marginalizacija;
 • destimulacija in samoizključevanje s trga dela;
 • ovire za žensko podjetništvo;
 • težave pri pridobivanju posojil in mikro-posojil;
 • “zastarel” kulturni vzorec in poklicna znanja.

Partnerji transnacionalnega partnerstva

 • Italija
  IT-G2-VEN-054
  P.O.N.T.I.
  Elisabetta Maggi
  +39 02 20524729; emaggi@cdiecoop.it
 • Španija
  ES- 578
  Por la diversidad active en el mercado laboral
  Begona Ballesteros
  +34 91 522 15 33; bballesteros@asalma.org
 • Poljska
  PL- 119
  Partnerstwo-Rodzina-Równość-Praca
  Krystyna Dowgiałło
  +48 696 474 661; krystynadowgiallo@wp.pl

Nacionalni partnerji

 • Inštitut za ekonomska raziskovanja
 • Ekvilib Inštitut
 • Fakulteta za družbene vede
 • ZIP-Zavod za informiranje in pomoč brezposelnim in iskalcem zaposlitve
 • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
 • Združenje delodajalcev Slovenije
 • PR- Barbara Žaucer Šefman