Razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje (Equal)

Razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje (Equal)

Ključne aktivnosti

Načrtovane aktivnosti RP:

 • ekonomska in sociološka raziskava,
 • priprava izhodiščnega modula izobraževanja in informiranja delodajalcev,
 • izobraževanje in informiranja delodajalcev,
 • priprava izhodiščnega modula izobraževanja in informiranja iskalk in iskalcev zaposlitve,
 • izobraževanje in informiranje iskalk in iskalcev zaposlitve,
 • priprava izhodiščnega modula izobraževanja in informiranja zaposlenih in šolajočih se mladih žensk/mater in mladih moških/očetov,
 • izobraževanje in informiranje zaposlenih in šolajočih se mladih žensk/mater in moških/očetov,
 • izobraževanje in informiranje mladih zaposlenih in šolajočih se,
 • delavnice za socialne delavke/delavce na centrih za socialno delo,
 • nadgrajevanje modulov izobraževanja in informiranja,
 • družbena oglaševalska akcija na teme, kot so “mlade mamice dobrodošle” in “enakost med spoloma pri zaposlovanju”,
 • uvedba znaka “Mladim družinam prijazno podjetje”,
 • transnacionalno sodelovanje,
 • vzdrževanje spletne strani,
 • spremljanje in vrednotenje dosežkov projekta,
 • stiki z različnimi javnostmi in vključevanje rezultatov v politike.

Raziskovalno delo RP

Raziskovalno delo RP „Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje” je prva poglobljena slovenska nacionalna raziskava o izkušnjah staršev in potencialnih staršev ter o odnosih do materinstva/očetovstva na delovnih mestih v Sloveniji.

Raziskovalno delo, ki je razdeljeno na sociološki in ekonomsko del, obsega analizo stališč prebivalstva glede delovnih pogojev za starše, izrabe starševskega dopusta ter delitve dela med staršema, analizo pojavnih in potencialnih oblik diskriminacije (tj. primerov slabe prakse), študij primerov (poglobljeno analiza nekaj slovenskih podjetij na podlagi intervjujev z vodstvi podjetij in zaposlenimi) in pregled raziskav o ekonomskih vidikih vlaganj v družini prijazno zaposlovanje in predstavitev primerov dobre prakse v svetu.
Pričakovali smo, da bodo izsledki raziskovalnega dela pokazali težave, s katerimi se srečujejo zaposleni v Sloveniji pri usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti, in ovire/predsodke, ki s tem v zvezi obstajajo na strani vodstva podjetij, utemeljili obojestranske koristi (delodajalcev in zaposlenih) od družini prijazne politike v podjetjih, s primeri dobre prakse izpostavili konkretne uspešne oblike izvajanja takšne politike doma in v tujini ter spodbudili podjetja k uvedbi in izvajanju družini prijazne politike.
Raziskovalno delo v okviru RP »Mladim materam in družinam prijazno zaposlovanje« izvajata v delu ekonomskih raziskav Inštitut za ekonomska raziskovanja (dr. Nada Stropnik) in v delu socioloških raziskav Fakulteta za družbene vede (dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela in dr. Nevenka Černigoj Sadar).