Razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje (Equal)

Razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje (Equal)

Uvajanje certificiranja “Družini prijazno podjetje” v Sloveniji

Delo razvojnih partnerjev je privedlo do še enega pomembnega koraka. To je uvedba certifikata Družini prijazno podjetje v Sloveniji. To je revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja in svetovanja delodajalcem katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.
Nekateri elementi družini prijazne organizacijske politike: prožni delavniki, sodelovanje zaposlenih pri izdelavi urnikov, odločanje zaposlenih o količini in mestu dela, obveščanje zaposlenih na starševskem dopustu o dogajanju na delovnem mestu, pomoč pri prevzemanju delovnih nalog po daljši odsotnosti z dela zaradi starševskih obveznosti, organiziranje otroškega varstva, plačana odsotnost staršev na prvi šolski dan,…