Razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje (Equal)

Razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje (Equal)

O problematiki

Združevanje vloge zaposlenega z zasebnimi starševskimi obveznostmi predstavlja očitno težavo za delodajalca kot za delojemalca. Nekatere raziskave in podatki, na katerih je bilo osnovano razvojno partnerstvo „Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje, so pokazali zaskrbljujoča dejstva:

  • Anketa Urada za informiranje RS iz 1995 je pokazala, da se je 28% zaposlenih zaradi starševstva tako ali drugače čutilo zapostavljenega pri delodajalcu
  • Dopust za nego in varstvo otroka (t.i. porodniški dopust) je v zadnjih letih koristilo 1,1% očetov, očetovski dopust pa 8% očetov. (Podatki za leto 2003 so: 2,3% očetov je koristilo dopust za nego in varstvo otroka, 65% očetov pa 15 dni očetovskega dopusta.)
  • Prikrita diskriminacija žensk zaradi materinstva na trgu dela je težko dokazljiva »in je ni mogoče dokazati z uradnimi statističnimi viri. Obstajajo le nekatere analize, ki kažejo diskriminacijo delodajalcev pri zaposlovanju žensk. Analize urada za enake možnosti kažejo, da sta (potencialna) nosečnost in materinstvo glavni vzrok za to, da delodajalci raje zaposlijo moškega kot žensko, premeščajo ženske na druge, pogosto slabše plačane položaje; ženske izgubijo službo«.(T. Stankovič, Delo, 18.11.2003)
  • Urad za žensko politiko (sedanji Urad RS za enake možnosti) je v Drugem poročilu Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk na svoji spletni strani poročal o velikem številu prijav diskriminacije pri iskanju zaposlitve ali v delovnem razmerju, predvsem zaradi materinstva ali nosečnosti. Podatki temeljijo na klicih na brezplačno telefonsko številko.
  • Izsledki mednarodnih raziskav kažejo, da nastane četrtina težav, povezanih s človeškimi viri, zaradi dvojne vloge zaposlenih. Po drugi strani je več podatkov o tem, da lahko delodajalci s pozitivnimi učinki (predvsem višjo produktivnostjo zaposlenih) ne samo pokrijejo temveč tudi presežejo stroške, ki jih imajo z izvajanjem družini prijazne politike.
  • Lastno raziskovalno delo razvojnega partnerstva „Mladim materam/družini prijazno zaposlovanje” je potrdila, dopolnila in poglobila izsledke raziskav in ugotovitev, na katerih temeljijo izhodišča dela razvojnega partnerstva.