Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2010

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2010

Pridružite se več kot 60 slovenskim podjetjem in organizacijam, s preko 28.000 zaposlenimi, ki so že vključena v certificiranje Družini prijazno podjetje in pokažite družbeno odgovornost do svojih zaposlenih.

Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke.

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji.

Kaj je postopek pridobitve Certifikata Družini prijazno podjetje?

  • upravljalski inštrument za stalno izboljšanje družini prijaznega zaposlovanja
  • svetovalni postopek
  • revizorski postopek prilagodljiv za različno velika podjetja in panoge
  • obsežen katalog praktičnih ukrepov – ukrepi so sistematizirani po osmih delovnih področjih
  • orodje družbene odgovornosti podjetij

Osnovne informacije

Pridobitev certifikata je svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Skozi notranji postopek podjetje določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe. Glede na notranjo oceno dejanskega stanja se, s pomočjo zunanjega ocenjevalca/svetovalca, v podjetju določi načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta, podjetje pridobi osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«.

Po treh letih se oceni, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Če so bili cilji doseženi, podjetje pridobi Certifikat »DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE« (DPP).

Do sedaj je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje pridobilo 60 slovenskih podjetij in organizacij.

PRIDRUŽITE SE JIM IN POMAGAJTE VAŠIM ZAPOSLENIM LAŽJE USKLAJEVATI POKLICNO IN ZASEBNO ŽIVLJENJE TER POKAŽITE, DA STE DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE/ORGANIZACIJA.

Celotna dokumentacija Javnega poziva za leto 2010 (.zip)