Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2013

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2013

Javni poziv za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje© v letu 2013

Vabimo vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2013.

Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev.

Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema »European work&family audit«, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamile. V Sloveniji ga je v okviru programa EQUAL v letu 2007 vpeljalo razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje. Od novembra 2007 je nosilec postopka in izvedbena organizacija Ekvilib Inštitut, ki izvaja postopek v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve RS ter zainteresiranimi partnerji zunanjimi partnerji.

Podjetja/organizacije se lahko vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje od 10. januarja 2013 dalje. Poziv je odprte narave in se za leto 2013 zaključi 31. decembra 2013.

Pridobitev certifikata poteka v dveh delih:

  • pridobitev osnovnega certifikata, ki traja 6 mesecev
  • pridobitev polnega certifikata, ki traja 36 mesecev od pridobitve osnovnega certifikata

Za obdobje 2011 – 2015 bo mogoče sofinanciranje stroška postopka pridobitve osnovnega certifikata. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«. Višina sofinanciranja stroška pridobitve osnovnega certifikata bo 80% celotnega stroška pridobitve osnovnega certifikata.

Za sofinanciranje bo objavljen dodatni javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata z vso potrebno dokumentacijo, podrobnimi informacijami in pogojih za njegovo pridobitev.

Osnovni pogoj za vključitev v postopek je najmanj 10 zaposlenih ter spoštovanje trenutne delovnopravne zakonodaje.

Dokumentacija javnega poziva za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2013 obsega:

  • besedilo javnega poziva,
  • Pravila za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje, verzija 1.8, po katerih poteka postopek pridobitve,
  • prijavnico z osnovnimi podatki podjetja/organizacije,
  • uvodni vprašalnik, ki ga mora podjetje izpolniti pred začetkom postopka,
  • osnutek pogodbe o vključitvi v postopek.

Dokumentacija poziva je na voljo na uradni internetni strani certifikata Družini prijazno podjetje (www.certifikatdpp.si).

Zainteresirana podjetja oziroma organizacije lahko naročijo dokumentacijo tudi pri Ekvilib Inštitutu, Medvedova 28, 1000 Ljubljana, kjer dobijo tudi vsa dodatna pojasnila.

Kontaktni osebi sta Aleš Kranjc Kušlan, e pošta: akk[at]ekvilib.org, ter Petra Hartman, e pošta:petra[at]ekvilib.org, telefon 01/ 430 37 51 ali 041 878 131.

©Znak in napis Družini prijazno podjetje je zaščitena blagovna znamka. Uporablja se lahko samo s pismenim dovoljenjem imetnika pravice Ekvilib Inštituta ter v skladu s pravili uporabe, ki so del Pravil za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje verzija 1.8.

Celotna dokumentacija Javnega poziva za leto 2013