Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2016

Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2016

Vabimo vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2016.

Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev.

Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema »European work&family audit«, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie. V Sloveniji ga je v okviru programa EQUAL v letu 2007 vpeljalo razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje. Od novembra 2007 je nosilec postopka in izvedbena organizacija Ekvilib Inštitut, ki izvaja postopek v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter zainteresiranimi zunanjimi partnerji.

Podjetja/organizacije se lahko vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje od 11. januarja 2016 dalje. Poziv je odprte narave in se za leto 2016 zaključi 31. decembra 2016.

Pridobitev certifikata poteka v dveh delih:

  • pridobitev osnovnega certifikata, ki traja 6 mesecev
  • pridobitev polnega certifikata, ki traja 36 mesecev od pridobitve osnovnega certifikata

Osnovni pogoj za vključitev v postopek je najmanj 10 zaposlenih ter spoštovanje trenutne delovnopravne zakonodaje.

Dokumentacija javnega poziva za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2016 obsega:

Dokumentacija poziva je na voljo na uradni internetni strani certifikata Družini prijazno podjetje (www.certifikatdpp.si).

Zainteresirana podjetja oziroma organizacije lahko naročijo dokumentacijo tudi pri Ekvilib Inštitutu, Medvedova 28, 1000 Ljubljana, kjer dobijo tudi vsa dodatna pojasnila.
Kontaktni osebi sta Aleš Kranjc Kušlan, e-pošta: akk[at]ekvilib.org, ter Petra Hartman, e-pošta: petra[at]ekvilib.org, telefon 01/ 430 37 51 ali 041 878 131.