Paloma d.d.

Paloma d.d.

Paloma d.d. je sodobna tržno naravnana delniška družba z 140 letno tradicijo proizvodnje in trženja higienskih papirjev v Evropi in tržni vodja na področju jugovzhodne Evrope. Ponaša se s svojo uveljavljeno in regionalno visoko prepoznavno blagovno znamko Paloma, pod katero tudi trži svoje izdelke. Letna kapaciteta znaša 70.000 ton higienskih papirjev, ki se predelajo v toaletni papir, kuhinjske brisače, serviete in robčke za segment maloprodaje ter AfH segment.

Poslanstvo podjetja se zrcali v delovanju in izdelkih podjetja, s katerimi izboljšujejo kvaliteto vsakdanjega življenja. Porabnikom ponujajo širok spekter visoko kakovostnih higiensko papirnih izdelkov, dolgoročno povečujejo vrednost premoženja lastnikov, zaposlenim pa zagotavljajo kreativno delovno okolje. Podjetje je v svojem delovanju družbeno odgovorno in trajnostno naravnano. Tradicija, kvaliteta, skrb za okolje in človeka ter želja po novem, boljšem, gredo pri njih isto pot, omogočajo jim dosegati poslovno odličnost ter dolgoročno stabilnost družbe.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 755 zaposlenih in bo do junija 2016 vpeljalo 11 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Organizacija dežurstva – Pripravljenost na domu
 3. Otroški časovni bonus – uvajanje v vrtec in vstop v šolo
 4. Načrtovanje letnega dopusta
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (Tim DPP)
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri upravljanju občasnih del v podjetju
 11. Obdaritev novorojenca