Recent Posts by skrbnica

Partner team d.o.o.

KONTAKT NA STRANI PONUDNIKA: mag. Sergeja Planko Na Jami 5, 1000 Ljubljana T: 041/787 969 E: sergeja.planko[at]partner-team.si...
Več >>

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2013

Javni poziv za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje© v letu 2013

Vabimo vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2013. Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe...
Več >>

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2012

Javni poziv za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje© v letu 2012 Vabimo vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2012. Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe...
Več >>

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2011

Na podlagi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, ki ga je komisija potrdila z odločbo št. K (2007) 5744 dne 21.11.2007 (CCI 2007 SI 051 PO 001), Poslovnega načrta 2010 Ekvilib Inštituta, potrjenega na Svetu zavoda dne 14.1.2010 ter Odločbe št. OP RČV/4/1/06-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za operacijo »Certifikat Družini prijazno...
Več >>

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2010

Pridružite se več kot 60 slovenskim podjetjem in organizacijam, s preko 28.000 zaposlenimi, ki so že vključena v certificiranje Družini prijazno podjetje in pokažite družbeno odgovornost do svojih zaposlenih. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd....
Več >>

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2009

Dokumentacija javnega poziva za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2009 obsega :
  • besedilo javnega poziva,
  • Pravila za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje 2009, po katerih poteka postopek pridobitve,
  • prijavnico z osnovnimi podatki podjetja/organizacije,
  • uvodni vprašalnik, ki ga mora podjetje izpolniti pred začetkom postopka,
  • osnutek pogodbe o vključitvi v postopek.
Celotna dokumentacija Javnega poziva za leto 2009 (.zip)...
Več >>

Recent Comments by skrbnica

No comments by skrbnica yet.