Arhiv kategorije: Generacija 2010

Generacija 2010

RTV Slovenija

RTV Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, katerega poslanstvo je zagotavljanje demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu. RTV Slovenija zagotavlja dostopnost programov tudi za ljudi s komunikacijskimi ovirami. Poleg produkcije kvalitetnega programa je dolžnost RTV Slovenije...
Več >>

AKIDS d.o.o.

AKIDS d.o.o. je zasebno podjetje, ki se ukvarja s prodajo proizvodov za otroke od rojstva do starosti osmih let. V maloprodajnih enotah po vsej Sloveniji svojim kupcem nudi vrhunsko opremo, kakovostne pripomočke za dojenčke in mamice, hrano, oblačila, igrače in pohištvo. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1990, sedež pa ima v Ljubljani.
Podjetje zaposluje 208...
Več >>

Borzen, d.o.o.

Podjetje Borzen, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2001 z namenom izvajanja nalog organiziranja trga z električno energijo ter drugih pomembnih funkcij v slovenski energetiki povezanih s spodbujanjem rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Kot organizator trga Borzen zagotavlja in omogoča usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema, izvaja naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranja bilateralnih pogodb,...
Več >>

Elektro Maribor d.d.

Elektro Maribor d.d. podjetje za distribucijo električne energije, je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije in eno od petih podjetij za distribucijo električne energije v Republiki Sloveniji. Osnovna dejavnost družbe je distribucija in trgovanje z električno energijo, poleg tega pa se ukvarja tudi s proizvodnjo naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike, tehničnim preizkušanjem, analiziranjem...
Več >>

Nova kreditna banka Maribor d.d.

Nova kreditna banka Maribor d.d. je banka z najdaljšo tradicijo v državi in druga največja banka v Sloveniji. Posameznikom in gospodarskim družbam zagotavlja klasične bančne storitve, storitve investicijskega bančništva, sodobne bančne poti ter druge finančne storitve in svetovanje. Med glavnimi konkurenčnimi prednostmi banke in njene skupine so: močan tržni položaj v Sloveniji in...
Več >>

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija (STO) je krovna nacionalna turistična organizacija za načrtovanje in izvajanje promocije države kot turistične destinacije, povezovanje obstoječih in pospeševanje razvoja novih produktov in programov nacionalnega pomena, vzpostavljanje integralne turistične informacijske infrastrukture in izvajanje razvojno-raziskovalnega dela. STO je stična in središčna točka v kompleksni mreži slovenskega turizma, ki razvija koordinacijsko in...
Več >>

Slovenski inštitut za standardizacijo

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov in zastopa interese Slovenije v mednarodnih in evropskih organizacijah, katerih polnopravni član je. SIST omogoča enakopravno vključevanje vseh zainteresiranih v standardizacijske aktivnosti in tako omogoča soustvarjanje evropske in mednarodne standardizacije.
SIST zaposluje 19 sodelavk in sodelavcev...
Več >>

UniCredit Bank

UniCredit Bank je peta največja banka v Sloveniji. Finančne rešitve iščejo za občane in podjetja, tiste, ki denarna sredstva potrebujejo in tiste, ki želijo svoje prihranke oplemenititi. V široki paleti storitev lahko najdemo tudi investicijske produkte (skladi Pioneer, depoziti, strukturirani produkti ...), na trgu pa so poznani predvsem po ponudbi stanovanjskih in potrošniških...
Več >>