Banka Celje d.d.

Banka Celje d.d.

Banka Celje d.d. je banka z eno najdaljših tradicij v slovenskem prostoru, saj leta 2014 praznuje 150-letnico delovanja. Odlikujejo jo vrhunske storitve, sodobne bančne poti, finančno svetovanje na najvišjem nivoju ter razvejana poslovna mreža. Banka ima dobro razvito poslovno mrežo z enotami po vseh večjih krajih celjske regije, prisotna pa je tudi v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Banka je univerzalnega tipa, nudi celovit bančni servis tako za prebivalstvo, zasebnike in pravne osebe.

Skladno z vizijo in strategijo deluje banka družbeno odgovorno do ožje lokalne skupnosti ter širšega družbenega in gospodarskega okolja, zaposlenih, poslovnih partnerjev in do naravnega okolja. Dobro se zaveda pomena kvalitetnega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, zato je banka pristopila k projektu Družini prijazno podjetje in novembra 2013 pridobila osnovni certifikat.

Pri izbiri ukrepov je imela projektna skupina pred očmi vse zaposlene ter med 80 ukrepi izbrala takšne, da bo vsak zaposleni lahko našel sebi primernega in ustreznega. Banka je imela nekatere ukrepe iz nabora predlogov ukrepov že pred pristopom k projektu vpeljane v organizacijo, nekatere je s pristopom k DPP formalizirala, dodatno pa izbrala povsem nove. Banka Celje bo postopoma, v treh letih skupno uvedla 15 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Ob vključitvi v postopek je banka zaposlovala 506 zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z javnostjo – objave
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Načrtovanje letnega dopusta
 6. Novoletno obdarovanje otrok
 7. Otroški časovni bonus
 8. Dodatni dnevi odsotnosti brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 9. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 10. Ukrepi varovanja zdravja
 11. Brošure
 12. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 13. Ponovno vključevanje zaposlenega po daljši odsotnosti
 14. Korporativno prostovoljstvo
 15. Obdaritev novorojenca