Zdravstveni dom Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica

Javni zavod Zdravstveni dom Sevnica je bil ustanovljen 1.8.1992 v skladu z Odlokom o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica.

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni s področja osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulantne dejavnosti v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Osnovno poslanstvo je v tem, da nudijo svoje storitve na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da so odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev. Njihova prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj sekundarnega zdravstvenega varstva kot pomožne, predvsem integrativne službe s podpiranjem delovanja koncesionarjev in tudi drugih, manjših zdravstvenih domov v JV Sloveniji. Vse to opravljajo v korist in zadovoljstvo njihovih uporabnikov-pacientov.

Ob vključitvi v postopek je zdravstveni dom zaposloval 74 sodelavcev in sodelavk in bo v naslednjih treh letih vpeljal 12 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Otroški časovni bonus
 3. Načrtovanje letnega dopusta
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Obdaritev otrok zaposlenih
 11. Psihološko svetovanje in pomoč
 12. Otroci v organizaciji/podjetju