ADRIA MOBIL, d.o.o.

ADRIA MOBIL, d.o.o.

ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto, je ena vodilnih družb v evropski panogi karavaninga. Bogata zgodovina družbe sega v leto 1965, ko je bila v Novem mestu razvita in izdelana prva počitniška prikolica – Adria 375. Adria Mobil je izvozno usmerjeno, mednarodno podjetje, katere uspeh odraža posluh družbe za pričakovanja in želje kupcev iz različnih kulturnih in geografskih območij. Zavedanje pomena zavzetih zaposlenih, njihovega angažmaja in pripadnosti za kakovostno in inovativno delo, je danes globalno sprejeto kot eden ključnih dejavnikov uspeha. Funkcionalnost izdelkov, kakovost storitev ter inovativnost poslovnih modelov so sicer osrednjega pomena za vsako družbo, ki želi dolgoročno uspešno poslovati ter dosegati zastavljene cilje v konkurenčnem poslovnem okolju.

Podjetje zaposluje 666 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno in celovito izvajanje vseh ukrepov. Pri tem želimo izpostaviti vključitev področja DPP v nadaljnjo strategijo podjetja, veliko število sprejetih ukrepov, izobraževalne vsebine na področju mehkih veščin za celotno vodstvo, bogate vsebine notranjega komuniciranja ter vrsto dodatnih aktivnosti, ki smiselno dopolnjujejo ukrepe in prispevajo k večji pripadnosti in vključenosti zaposlenih.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo – objave
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Načrtovanje letnega dopusta
 6. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Ukrepi za varovanje zdravje
 9. Brošure
 10. Dan odprtih vrat
 11. Druženje med zaposlenimi
 12. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 13. Obdaritev novorojenca
 14. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 1. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 2. Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodstvenega kadra
 3. Korporativno prostovoljstvo
 4. Štipendije za otroke zaposlenih
 5. Izobraževanje za starše/partnerje
 6. Dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih