ADRIATIC SLOVENICA d.d.

ADRIATIC SLOVENICA d.d.

ADRIATIC SLOVENICA d.d. je druga največja zavarovalnica na slovenskem trgu, ki ji zaupa več kot 640 tisoč zavarovancev in edina zavarovalnica, ki v svojem portfelju nudi vsa zavarovanja: zdravstvena, premoženjska, življenjska in pokojninska zavarovanja.

V Adriaticu Slovenici zagotavljajo celovito zavarovalno zaščito in prepoznavajo tveganja za večjo varnost strank. Nudijo jim najboljše zavarovalne rešitve po pošteni ceni in vso strokovno podporo ob izbiri ustreznih kritij in ob nastanku škod.
Svojim strankam stojijo ob strani s tisoččlansko ekipo, 346 prodajnimi mesti po vseh slovenskih regijah in najsodobnejšimi tehnologijami, ki omogočajo sklepanje preko spleta in mobilnega telefona. Vsak dan si prizadevajo preseči pričakovanja strank, saj jim s sodobnimi in transparentnimi storitvami zagotavljajo nove dimenzije varnosti.

Ob strani stojijo tudi okolju, v katerem delujejo. Podpirajo vrsto nacionalnih organizacij na športnem, zdravstvenem in kulturnem področju ter številne projekte za ohranitev naravne in kulturne dediščine po vsej državi.

Podjetje zaposluje 1009 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 10 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje poskrbelo za kvalitetno implementacijo vseh planiranih ukrepov, dodalo še nov ukrep, že dalj časa pa izvajajo tudi druge zaposlenim in družinam prijazne aktivnosti.

Izvedeni ukrepi podjetja:

  1. Otroški časovni bonus
  2. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
  3. Možnost izrednega dela doma/na daljavo
  4. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
  5. Novoletno obdarovanje otrok
  6. Komuniciranje z zaposlenimi
  7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  8. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
  9. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine