Agencija Mori d.o.o.

Agencija Mori d.o.o.

Kaj Agencija Mori d.o.o. dela drugačno je to, da delajo dobre stvari, ki prinašajo ljudem dobro življenje in s tem imajo dobro življenje tudi sami. Ljudem pomagajo v napredku njihovega življenja in to na štirih področjih: z izobraževanjem; o odnosu in ravnanju z denarjem, s finančnimi in zavarovalnimi produkti; s poslovno možnostjo, da postanejo samostojni podjetniki. In zadnja je inspiracija. Spoštujejo drug drugega, poznajo adute in potencial drug drugega in so tim, katerega vodilo je: “Samo skupaj smo lahko najboljši”. V 15-ih letih, kar obstajajo, so postali prijatelji in vsak od njih pozna družino drugega, saj verjamejo, da moramo poznati vsakega zaposlenega osebno, da ga lahko začutimo kot sodelavca.

Podjetje zaposluje 23 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je Agencija Mori v prvem triletnem obdobju uspešno implementirala izbrane ukrepe ob aktivni podpori vodstva, poleg tega pa neformalno izvaja še precej inovativnih kadrovskih praks.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus
 4. Dodatni dnevi odsotnosti brez nadomestila plače, zaradi izrednih družinskih razlogov
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo-objave
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 10. Dan odprtih vrat
 11. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 12. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore