Agilcon, d.o.o.

Agilcon, d.o.o.

Agilcon je mlado in dinamično podjetje, popolnoma osredotočeno na gradnjo oblačnih️ rešitev. Kot največji regionalni partner podjetja Salesforce.com, danes narekujejo trende razvoja oblačnih poslovnih rešitev v Sloveniji (CRM in HRM). Hitra rast omogoča njihovim zaposlenim neprestan strokovni razvoj, prevzemanje novih odgovornosti in gradnjo kariere v okviru ene izmed najbolj dinamičnih razvijalskih skupnosti na svetu.   

Podjetje zaposluje 57 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, gre za agilno, mlado in rastoče podjetje. Certifikat DPP postaja del njihove organizacijske kulture, ki uspešno lovi ravnovesje med neformalnimi praksami in formalizacijo procesov. Pri tem ima dobro delu3joč tim DPP pomembno vlogo.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Fleksibilni delovni čas
 7. Otroški časovni bonus
 8. Možnost izrednega dela doma
 9. Druženje med zaposlenimi
 10. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 11. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 12. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega
 13. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 14. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 15. Obdaritve otrok zaposlenih