Andragoški zavod Maribor–Ljudska univerza

Andragoški zavod Maribor–Ljudska univerza

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je javni zavod za izobraževanje odraslih, njegova ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Tradicija zavoda sega v leto 1922. Izvajajo izredno široko paleto raznovrstnih programov. V lokalnem okolju so edini izvajalec programa osnovne šole za odrasle.  Ponujajo tudi raznovrstne jezikovne in računalniške tečaje. So nosilec licence Goethejevega instituta za mednarodne izpite iz nemščine in pooblaščena ustanova Državnega izpitnega centra za javnoveljavne izpite iz tujih jezikov. V prostorih zavoda je regionalno Svetovalno središče Maribor (projekt ACS), ki s celovito informativno-svetovalno podporo pripomore k lažji in premišljeni izbiri primernega izobraževanja. Zavod ima tudi Središče za samostojno učenje (prav tako projekt ACS), od leta 2001 izvajajo program za osipnike Projektno učenje mladih (PUM).

Ponosni so na številne in raznolike mednarodne projekte in med organizacijami v lokalnem, regionalnem in mednarodnem okolju veljajo za zanesljivega partnerja.

Organizacija zaposluje 15 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je organizacija prejem polnega certifikata glede na izvedene aktivnosti, podporo vodstva ter zavzetim delom zastopnika nedvomno upravičila.

Implementirani ukrepi organizacije v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskava med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro odhoda in prihoda
 6. Časovni konto
 7. Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 8. Otroški časovni bonus-vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 9. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 10. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 11. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 12. Službene poti
 13. Posredovanje informacij odsotnim delavcem

Izbrani ukrepi organizacije v drugem triletju:

 1. Otroški časovni bonus – razširitev ukrepa
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Fleksibilni dnevni odmori
 4. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 5. Otroci v organizaciji