Armat d.o.o.

Podjetje Armat d.o.o., ki se ukvarja s kakovostnim projektiranjem in izvedbo montažnih objektov, je bilo ustanovljeno leta 1993. V skoraj 20-letni zgodovini se je obseg naše proizvodnje in dejavnosti uspešno razširil, zato lahko danes na trgu ponudimo vrhunske rešitve, kot so: jeklene konstrukcije, fasadni elementi, strešne kritine, oblikovanje pločevin, nadstreški za avtomobile in mnogo drugih spremljajočih dejavnosti, ki jih nudi proizvodni program.

Danes je Armat d.o.o podjetje z visoko specializiranimi in strokovnimi kadri, ki družbi zagotavljajo rast in dobre poslovne rezultate. Primarno poslanstvo podjetja je ohranjanje kvalitete gradbene kulture ter ustrezno prilagajanje in odzivanje na potrebe ter pričakovanja kupcev. Naš namen je ohraniti mesto v vrhu najboljših podjetij na področju načrtovanja in izvedbe montažnih objektov. Z osebnim pristopom in svetovanjem bomo tudi v bodoče krepili dobro ime podjetja.

Podjetje zaposluje 25 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je implementacija potekala brez težav, saj je vodstvo kljub organizacijskim spremembam podpiralo izvajanje ukrepov. Zaposleni izražajo zadovoljstvo z odnosi in klimo v podjetju; še posebej to izpostavljajo novo zaposleni, ki prihajajo iz drugih okolij.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 3. Komuniciranje z zaposlenimi
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 6. Brošure
 7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 8. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 9. Posojila in finančna pomoč
 10. Novoletno obdarovanje otrok
 11. Prostor za sproščanje