Skupina Arriva Slovenija

Skupina Arriva Slovenija

Skupina Arriva Slovenija, del katere sta družbi Arriva d.o.o in Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., je največja skupina avtobusnih podjetij v Sloveniji, ki opravlja transportne storitve prevoza potnikov za mestna, primestna in medmestna področja, kot tudi transportne storitve po naročilu in za različne institucije. Visok tržni delež dosega tudi s turistično dejavnostjo.

Skupina zaposluje 920 ljudi in upravlja s 553 vozili. Deluje v skoraj vseh večjih slovenskih mestih (Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto, Ptuj, Piran, Ilirska Bistrica, Slovenska Bistrica, Portorož) in jih tudi povezuje. Skupina prav tako opravlja prevoze potnikov na mednarodnih linijah, predvsem z Italijo in Hrvaško.

Skupina Arriva Slovenija kot prva izbira na področju mobilnosti zagotavlja uporabnikom in naročnikom celovite rešitve trajnostne mobilnosti in na vseh področjih delovanja nenehno izboljšuje kakovost storitev ter deluje odgovorno do okolja.

S pridobitvijo osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje skupina Arriva Slovenija potrjuje, da so zaposleni njena največja vrednost in da s premišljenimi ukrepi delajo na tem, da zaposlenim zagotavljajo urejene delovne pogoje in tako prispevajo k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Načrtovanje letnega dopusta
 7. Fleksibilni delovni odmori
 8. Pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev
 9. Pravica do odklopa službene komunikacije
 10. Druženje med zaposlenimi
 11. Psihološko svetovanje in pomoč