Banka Slovenije

Banka Slovenije

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Kot članica Evrosistema, ki ga poleg Banke Slovenije sestavlja še 18 nacionalnih centralnih bank in Evropska centralna banka, izvaja skupno denarno politiko, soupravlja uradne devizne rezerve držav članic skladno s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, je odgovorna za splošno likvidnost bančnega sistema, ureja plačilne sisteme in sodeluje pri transakcijah na deviznih in finančnih trgih. Banka Slovenije oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil za varno in skrbno poslovanje bank. Pooblaščena je za izdajanje bankovcev, ki so zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji, in organizira oskrbovanje območja Republike Slovenije z bankovci in kovanci. Vodi račune za Republiko Slovenijo in državne organe, osebe javnega prava ter za domače in tuje banke, tuje države, tuje centralne banke…in za te osebe opravlja plačilni promet. Opravlja tudi vse druge naloge po Zakonu o Banki Slovenije

Banka Slovenije zaposluje 457 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 9 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je banka uspešno realizirala vse zastavljene ukrepe, poleg formalnih pa je bilo na reviziji zaznanih še več dobrih praks, obenem pa se čuti veliko zavzetost odgovornih oseb za nadaljnje izvajanje aktivnosti za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

Izvedeni ukrepi v prvem triletju:

  1. komuniciranje z zaposlenimi
  2. komuniciranje z zunanjo javnostjo
  3. raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  4. izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  5. otroški časovni bonus
  6. načrtovanje letnega dopusta
  7. tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  8. možnost izrednega dela doma
  9. ponovno vključevanje po daljši odsotnosti