Bayer d.o.o.

Bayer d.o.o. je inovativna družba z več kot 150-letno zgodovino in ključnimi kompetencami na področjih zdravja in kmetijstva. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja in deluje kot družbeno in etično odgovoren korporacijski državljan, obenem pa spoštuje interese vseh svojih deležnikov. Zaposleni, ki imajo strast za inovacije, imajo v Bayerju izvrstne razvojne priložnosti.

Podjetje zaposluje 105 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje k certificiranju pristopilo resno in odgovorno, in je tekoče ter brez težav implementiralo vse izbrane ukrepe.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Odnosi z javnostmi
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje za vodilne
 5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 6. Otroški časovni bonus
 7. Odsotnost z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 8. Ukrepi za varovanje zdravja
 9. Možnost izrednega dela od doma
 10. Korporativno prostovoljstvo
 11. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v podjetju
 12. Obdaritev novorojenca