BBR Security d.o.o.

BBR Security d.o.o.

BBR Security d.o.o. je družba za varovanje, ki ves čas izpolnjuje vse standarde za izvajanje varovanja na najvišji strokovni ravni. Skrbno sledijo željam naročnikov. Razvili so se v srednje veliko podjetje. Varujejo trgovine, osebe, objekte, igralnice, lokale, diskoteke in prireditve.

Podjetje je ob vključitvi v postopek zaposlovalo 84 sodelavcev in sodelavk in bo do decembra 2025 uvedlo 10 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

1. Komuniciranje z zaposlenimi

2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo

3. Anketa Družini prijazno podjetje

4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja

5. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

6. Delovni čas po življenjskih obdobjih

7. Druženje med zaposlenimi

8. Filozofija / načela vodenja

9. Kodeks delovanja / poslovanja organizacije

10. Izbor najboljšega sodelavca / sodelavke