BIC Ljubljana

BIC Ljubljana

BIC Ljubljana je javni zavod, izobraževalna ustanova z več kot 160 letno tradicijo. Center združuje štiri šole: Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. V okviru izobraževalnih programov omogočajo dijakom, študentom in odraslim udeležencem pridobiti poleg splošnega tudi strokovno znanje in kompetence s področij: živilstva in prehrane, veterine, naravovarstva, biotehnologije ter gostinstva in turizma. Odzivajo se na potrebe iz okolja, zato poleg javno veljavnih programov izvajajo tudi druge vrste strokovnega usposabljanja in tečaje.

Organizacija zaposluje 155 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 12 ukrepov. Organizacija je polni certifikat pridobila 9.12.2015. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je organizacija  učinkovito implementirala izbrane ukrepe ob podpori in zavzetosti odgovornih oseb za njihovo izvajanje. Med dobrimi praksami je bil izpostavljen  Dan odprtih vrat, kjer so svoje delovno okolje predstavili ne le družinskim članom, ampak tudi lokalnemu okolju in potencialnim študentom.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Ukrepi za varovanje zdravja
 3. Komuniciranje z zaposlenimi
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 6. Dan odprtih vrat
 7. Izobraževanje/informiranje za vodilne na področju usklajevanja dela in družine
 8. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 9. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Otroci v organizaciji
 12. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 2. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 3. Nadomeščanje
 4. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 5. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 6. Spodbujanje različnih družbenih skupin (ženske, mladi, manjšine, itd.)
 7. Korporativno prostovoljstvo
 8. Izobraževanja za starše/partnerje