Biotehniški center Naklo

Biotehniški center Naklo

Biotehniški center Naklo je javni vzgojno-izobraževalni zavod z več kot 100 letno tradicijo. Center je registriran za opravljanje javne službe ter za druge dejavnosti. Javno službo opravlja na naslednjih področjih: srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje, splošno izobraževanje, višje strokovno izobraževanje in dejavnost knjižnic.

Druge registrirane dejavnosti opravljajo v enoti Medpodjetniškega izobraževalnega centra.
Center združuje: Srednjo šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center.

Biotehniški center Naklo zaposluje 130 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 10 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so se ukrepi implementirali v skladu s planom in jih zaposleni koristijo, vodstvo pa je naklonjeno ukrepom.

Izvedeni ukrepi podjetja:

  1. Organizacija dežurstva
  2. Časovni konto
  3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  4. Izboljševanje/Inovacije v delovnih procesih
  5. Ukrepi za varovanje zdravja
  6. Komuniciranje z zaposlenimi
  7. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
  8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji