BKS Bank AG, Bančna podružnica

BKS Bank AG, Bančna podružnica

BKS Bank AG, Bančna podružnica v Avstriji uspešno posluje že od leta 1922. Od leta 1998 je na slovenskem trgu prisotna z družbo BKS-leasing, d.o.o., od leta 2004 pa tudi s prvo bančno podružnico v tujini.

S poslovno strategijo varnosti, konkurenčnosti in univerzalne ponudbe BKS Bank v Sloveniji raste iz leta v leto in širi svojo poslovno mrežo; danes s petimi poslovnimi enotami in poslovalnicami posluje v Mariboru, Celju, Domžalah in v Ljubljani. Tudi v prihodnje načrtuje širitev poslovne mreže, kar kaže na velik pomen slovenskega trga za banko.

Poslovni model BKS Bank je usmerjen k dolgoročni stabilnosti in vzdržljivosti; sprejema le tista tveganja, za katera ve, da jih lahko obvladuje sama. Zaveza k stabilnosti in trajnostnemu razvoju ji omogoča, da kot zanesljiva partnerica oblikuje dolgoročno uspešna razmerja s strankami.

Podjetje zaposluje 122 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 11 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, podjetje preko strategije družbene odgovornosti strateško skrbi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih na nivoju celotne mednarodne skupine, v Sloveniji pa to uresničujejo tudi s pomočjo certifikata Družini prijazno podjetje.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. otroški časovni bonus – vstop v šolo, uvajanje v vrtec, informativni dan
 2. tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. organizacija timskega dela
 4. komuniciranje z zaposlenimi
 5. komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 8. izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 10. interni razpis: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se naprej ponudijo zaposlenim
 11. obdaritev novorojenca