BLG CarShipping d.o.o.

BLG CarShipping d.o.o.

BLG CarShipping d.o.o. je bila ustanovljena v Kopru leta 1996, pod imenom E. H. Harms Car Shipping Avtotransport in je hčerinska družba BLG koncerna. BLG je ponudnik vseh carinskih in logističnih dejavnosti za prevoz vozil ter pri tem zastopajo vodilne blagovne znamke avtomobilske industrije. Odlikujejo se s standardi kakovosti (ISO 9001:2008) ter certifikati varnosti in strokovnosti. So dinamično podjetje z bogato preteklostjo, uspešno sedanjostjo in močno prihodnostjo.

Podjetje zaposluje 22 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 17 ukrepov. Podjetje je polni certifikat pridobilo 5.10.2015. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ob reviziji ugotovljen učinkovit način implementacije vseh ukrepov in zavzetost pooblaščenke s svojim osebnim pristopom in zavzetostjo. Dobra obveščenost zaposlenih o možnostih koriščenja ukrepov in objava obrazcev za koriščenje ukrepov v sistemu kakovosti sta pripomogla k visokemu odstotku koriščenja ukrepov in zadovoljstvu.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Odnosi z javnostmi
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje za vodilne
 5. Načrtovanje letnega dopusta
 6. Otroški časovni bonus
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Dodatni dnevi odsotnosti brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 9. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Organizacija dela ob nedeljah in praznikih
 12. Časovni konto
 13. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 14. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 15. Ocenjevanje vodij
 16. Sodelovanje svojcev pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 17. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Časovni bonus za starejše zaposlene
 2. Koorporativno prostovoljstvo
 3. Otroci v organizaciji/podjetju