Borzen, d.o.o.

Borzen, d.o.o.

Podjetje Borzen, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2001 z namenom izvajanja nalog organiziranja trga z električno energijo ter drugih pomembnih funkcij v slovenski energetiki povezanih s spodbujanjem rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Kot organizator trga Borzen zagotavlja in omogoča usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema, izvaja naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranja bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in finančno poravnavo poslov. V letu 2008 je Borzen skupaj z nemškim Eurex-om, mednarodno borzo izvedenih finančnih instrumentov, ustanovil podjetje BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o., in s tem uspešno uresničil enega svojih strateških ciljev – vzpostavitev regionalne energetske borze v jugovzhodni Evropi.

Podjetje je ob vključitvi v postopek certificiranja zaposlovalo 30 sodelavcev.
Podjetje je 21.7.2014 pridobilo polni certifikat Družini prijazno podjetje.
Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so se ukrepi implementirali v skladu s planom, komuniciranje in spremljanje ter evidentiranje realizacije ukrepov je zgledno, pooblaščenka spodbuja zaposlene k sodelovanju pri iskanju novih možnosti usklajevanja dela in družine, ter da je vodstvo naklonjeno ukrepom Družini prijaznega podjetja.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi in zunanjo javnostjo
 2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 3. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 4. Otroški časovni bonus
 5. Dodatni izredni dopust
 6. Delovna srečanja
 7. Filozofija / načela vodenja
 8. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 9. Otroci v podjetju
 10. Varstvo šolskih otrok in počitniška ponudba

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Delovni čas po življenjskih fazah
 2. Možnost izrednega dela doma
 3. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti