Butan plin d.d.

Butan plin d.d.

Butan plin d.d. slovenskemu trgu že 140 let predstavlja inovativne energetske rešitve. Velja za vodilnega distributerja utekočinjenega naftnega plina v Sloveniji. Temeljno poslanstvo družbe je zagotavljanje zanesljivega ter okoljsko in cenovno sprejemljivega vira energije. Butan plin svojim uporabnikom vsakodnevno zagotavlja energijo z izjemnimi lastnostmi – nizkoogljično gorivo brez prikritih vplivov na okolje. Poslovanje družbe je osredotočeno na dobavo utekočinjenega naftnega plina za ogrevanje, v jeklenkah za potrebe kuhanja, gostinstva in industrije ter avtoplina. Ključni izziv družbe Butan plin je iskanje inovativnih, varnih in kakovostnih rešitev, ki jih družba želi zagotavljati v trajnostnem ravnovesju s potrebami partnerjev, dobaviteljev, zaposlenih in širše družbe. Inovativnost družbi omogoča ponujanje storitve z visoko stopnjo dodane vrednosti, z osredotočanjem na varnost pa družba prevzema proaktivno vlogo pri zaščiti uporabnikov, zaposlenih in širšega okolja pred tveganji, povezanimi z nabavo, posredovanjem ali uporabo energentov.

Podjetje zaposluje 101 sodelavko in sodelavca in je uspešno implementiralo 10 ukrepov.  Podjetje je polni certifikat pridobilo 24.11.2015. Kot je zapisano v revizijskem poročilu, pa so zaposleni ukrepe sprejeli in občutijo, da se je z uvajanjem ukrepov možnost usklajevanja poklicnega in družinskega življenja izboljšala,  vodstvo pa je naklonjeno ukrepom.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 3. Izobraževanje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Skrajšan delovni čas
 6. Otroški časovni bonus
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 9. Štipendije za otroke zaposlenih
 10. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 1. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 2. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 3. Obdaritev otrok zaposlenih