Center Naprej, center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo

Center Naprej, center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo

Center Naprej, center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo je neprofitna ustanova, namenjena odraslim osebam s pridobljeno možgansko poškodbo (nezgodne poškodbe možganov, možganska kap, možganske krvavitve, tumorji, poškodbe možganov zaradi bolezni, ipd.). V Centru Naprej zagotavljajo osebam s pridobljeno možgansko poškodbo celovito, strokovno, dolgotrajno psihosocialno rehabilitacijo. Vse storitve in programi, ki jih izvajajo, so usmerjeni k aktivnemu vključevanju uporabnikov v ustrezno življenjsko okolje in dvigu kvalitete njihovega življenja, kot tudi njihovih svojcev.

Organizacija zaposluje 26 sodelavcev in je polni certifikat pridobila 28.1.2016. Center Naprej je uspešno implementiral 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizijskem poročilu, je bil ob reviziji potrjen učinkovit način implementacije izbranih ukrepov. Čeprav so majhen kolektiv, skrbijo, da so vsi zaposleni vpeti v proces implementacije ukrepov DPP, na čelu z vodstvom zavoda.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Načrtovanje letnega dopusta
 7. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 8. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 9. Ukrepi za varovanje zdravja
 10. Dan odprtih vrat
 11. Druženje med zaposlenimi
 12. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 13. Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema
 14. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 15. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Informiranje oziroma možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 2. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 3. Otroci v organizaciji/podjetju