CENTERKONTURA d.o.o.

CENTERKONTURA d.o.o.

CENTERKONTURA d.o.o. organizira in razvija različne storitvene in proizvodne dejavnosti, vse v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih skupin oziroma težje zaposljivih oseb. Poslanstvo družbe je izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, težje zaposljivih oseb in ostalih ranljivih skupin z namenom izboljšanja njihove zaposljivosti, kakovosti življenja uporabnikov, njihovega opolnomočenja in vključevanja v družbo ter spodbujanje enakih možnosti.

Centerkontura zaposluje 57 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje v prvem triletnem obdobju implementiralo vse izbrane ukrepe in izkazuje visoko organizacijsko kulturo razumevanja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 3. Otroški časovni bonus
 4. Ukrepi za varovanje zdravja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 9. Druženje med zaposlenimi
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Kodeks delovanja / poslovanja organizacije
 12. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 13. Korporativno prostovoljstvo
 14. Novoletno obdarovanje otrok