CMEPIUS, Center RS za evropske programe izobraževanja in usposabljanja

CMEPIUS, Center RS za evropske programe izobraževanja in usposabljanja

CMEPIUS, Center RS za evropske programe izobraževanja in usposabljanja je javni zavod, kjer izvajajo naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa, poleg tega pa izvajajo naloge nacionalne kontaktne točke za program Evropa za državljane. Obenem skrbijo tudi za izvajanje različnih programov štipendiranja (CEEPUS, NFM, bilaterale idr.).

V zadnjih letih so na CMEPIUS-u okrepili tudi raziskovalno-analitično dejavnost, ki postaja pomembno orodje za izboljšanje izvajanja aktivnosti in pripravo priporočil pri razvoju posameznih področij na nacionalnem nivoju.

Na Centru lahko kot prioritete izpostavijo ozaveščanje o učinkih programa Erasmus+ in ostalih programov, skrb za trajnost rezultatov, prizadevanje za prepletanje izvajanja projektov s politikami (podprto s strani njihovih analiz), iskanje sinergij med različnimi programi, povezovanje različnih orodij za boljšo promocijo ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanje s ključnimi deležniki in akterji na področju izobraževanja in usposabljanja.

Zavedajo pa se, da je za dosego začrtanih ciljev pomembna odličnost in kakovost, delo s srcem, družbena odgovornost, nenehno učenje in usposabljanje ter odgovornost, ki so jih zaposleni tudi izpostavili kot vrednote CMEPIUS-a.

CMEPIUS zaposluje 34 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 16 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je organizacija pokazala, da svojo zavezo zaposlenim jemlje resno in ukrepe izvajala v skladu s planom implementacije.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Časovni konto
 6. Delovni čas po življenjskih fazah
 7. Otroški časovni bonus
 8. Organizacija timskega dela
 9. Občasno delo od doma
 10. Druženje med zaposlenimi
 11. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 12. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 13. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 14. Psihološko svetovanje in pomoč
 15. Novoletno obdarovanje otrok
 16. Prostor za sproščanje