Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.

Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.

Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. je eno večjih podjetij v panogi brezalkoholnih pijač v državi in edini distributer pijač družbe The Coca–Cola Company v Sloveniji. Družba Coca–Cola Slovenija je bila ustanovljena leta 1968.

Podjetje je odgovorno za nabavo, distribucijo in trženje pijač ter vodenje ključnih kupcev in izvajanje promocij skladno s franšizno pogodbo z družbo The Coca–Cola Company. S predanim delom in podpornimi programi se trudijo biti najbolj zaželen dobavitelj 7000 strankam, ki izdelke prodajajo potrošnikom.

Podjetje zaposluje 110 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 9 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je mnenjska raziskava med zaposlenimi pokazala veliko zadovoljstvo zaposlenih z ukrepi in tudi seznanjenostjo z relevantnimi informacijami.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 2. Fleksibilni dnevni odmori
 3. Komuniciranje z zaposlenimi
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Izboljševanje/inovacije v delovnih procesih
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Otroški časovni bonus

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Pravica do odklopa službene komunikacije
 2. Možnost izrednega dela doma
 3. Psihološko svetovanje in pomoč
 4. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih