Comett domovi d.o.o.

Comett domovi d.o.o.

Comett domove sestavljata dva doma Dom Viharnik in Pegazov dom. Tako Dom Viharnik kot Pegazov Dom bosta v slovenskem prostoru prepoznana po kakovostni oskrbi in zdravstveni negi. Pri delovanju bodo vedno upoštevani visoki etični kriteriji, delovanje pa bo usmerjeno v dobrobit stanovalcev, medgeneracijsko sodelovanje ter integracijo v lokalno okolje.

Najnovejša gradnja domov za starejše sledi konceptu »normalnosti« in se zgleduje po življenju v družini. Arhitektura spominja na stanovanje. V Domu ni več centralne oskrbe, v majhnih skupinah se izvajajo aktivnosti, ki se zgledujejo po gospodinjstvu. V skupini je stalno prisotna referenčna oseba, ki ima vlogo gospodinje. Pazljiv in human koncept nege se tu v prvi vrsti ravna po načelu: toliko samostojnosti, kot je to mogoče, toliko nege in pomoči, kot je potrebno. Take gospodinjske, pravijo jim tudi hišne skupnosti, so precej samostojne.

Podjetje zaposluje 154 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, tako vodstvo kot zaposleni želijo politiko družini prijaznega podjetja graditi naprej in že pripravljajo aktivnosti v smeri novih ukrepov.

Implementirani ukrepi organizacije:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Načrtovanje letnega dopusta in praznikov
 3. Komuniciranje z zaposlenimi
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 6. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Filozofija/načela vodenja
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 11. Interni razpis: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se naprej ponudijo zaposlenim
 12. Obdaritev novorojenca
 13. Ponudba za prosti čas