Contall d.o.o., Nova Gorica

Contall d.o.o., Nova Gorica

Družba Contall d.o.o., Nova Gorica, že od leta 1993 zagotavlja podporo poslovanju pravnim osebam ter zasebnikom na finančnem in računovodskem področju. Podjetje je ves čas sledilo potrebam svojih naročnikov in trga ter se s tem tudi stalno razvijalo in raslo. Danes strankam ponujajo poleg osnovne storitve računovodstva tudi druge sodobne in dovršene storitve, ki pokrivajo druga področja vezana na delovanje neke organizacije (poslovno, davčno pravno svetovanje). Med naročniki njihovih storitev je cca 30% družb v lasti nerezidentov. Zavedajo se, da so zadovoljni zaposleni osnovni pogoj za dobro poslovanje podjetja, zato ustvarjajo okolje, ki zaposlenim čimbolj ustreza in jim ponuja možnost osebnega in poklicnega razvoja.

Podjetje je ob vključitvi v postopek zaposlovalo 20 sodelavcev in sodelavk.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
2. Fleksibilni delovni odmori
3. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
4. Otroški časovni bonus
5. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
6. Izmenično delo od doma
7. Druženje med zaposlenimi
8. Obdaritev otrok zaposlenih
9. Psihološko svetovanje in pomoč
10. Komuniciranje z zaposlenimi
11. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
12. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
13. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
14. Uvedba »tihe ure« med delovnim časom