Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je socialno varstveni zavod, ki je bil ustanovljen leta 1968. Danes so v CUDV Črna vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter dodatnimi motnjami. Poslanstvo CUDV Črna je z razvijanjem in uporabo znanj, z upoštevanjem bogatega izročila, s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic zagotavljati izobraževanje, usposabljanje, zaposlitev, varstvo, vodenje, zdravstveno nego in oskrbo, psihološko in socialno obravnavo oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju.

CUDV Črna zaposluje 248 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija ugotovila, da je organizacija učinkovito implementirala izbrane ukrepe ob podpori in zavzetosti odgovornih oseb za njihovo izvajanje, hkrati pa je bilo zaznanih več dobrih praks, na primer vzpostavljen sistem mentorstva.

Implementirani ukrepi organizacije:

 1. Dežurstvo
 2. Izmensko delo
 3. Časovni konto
 4. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 5. Načrtovanje letnega dopusta
 6. Nadomeščanje
 7. Komuniciranje z zaposlenimi
 8. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 9. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 10. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 11. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 12. Ocenjevanje s strani podrejenih
 13. Družinske obveznosti ter delo s krajšim delovnim časom niso razlogi za zavrnitev pri zaposlovanju ali stagnacijo zaposlenega
 14. Obdaritev novorojenca

Izbrani ukrepi organizacije za drugo triletje:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec(Razširitev ukrepa)
 3. Uvedba »tihe ure« med delovnim časom
 4. Obdaritve otrok zaposlenih (razširitev ukrepa)