CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je socialno varstveni zavod, kamor so vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Dejavnost poteka 24 ur dnevno, vse dni v letu. Otrokom in mladostnikom do 26. leta je omogočena vzgoja in izobraževanje, zdravstveno varstvo in rehabilitacija ter nastanitev. Strokovni delavci se trudijo, da uporabnicam in uporabnikom v največji meri pomagajo pri njihovem razvoju in učenju. Odrasli so vključeni v program VDC in institucionalnega varstva. Pri tem je bistvenega pomena ohranjanje in razvijanje doseženih spretnosti uporabnic in uporabnikov ter skrb za čim večjo kvaliteto življenja. Pri razvijanju vseh dejavnosti, ki so pomembne za opravljanje nalog centra službe centra tesno sodelujejo z lokalnim okoljem. Organizacija je polni certifikat pridobila 20.2.2015.

Organizacija zaposluje 131 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 17 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila zelo uspešno izvajanje izbranih ukrepov, poudariti pa je potrebno tudi izjemno angažiranost in uspešnost zastopnice, vodij in ostalih zaposlenih pri implementaciji ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Izmensko delo
 3. Časovni konto
 4. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 5. Načrtovanje letnega dopusta
 6. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 7. Izboljševanje / inovacije v delovnih procesih
 8. Ukrepi za varovanje zdravja
 9. Komuniciranje z zaposlenimi
 10. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 11. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 12. Brošure
 13. Dan odprtih vrat
 14. Druženje med zaposlenimi
 15. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 16. Izobraževanja za starše/partnerje
 17. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo, uvajanje v vrtec, informativni dan (razširitev)
 2. Službene poti
 3. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
 4. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 5. Novoletno obdarovanje otrok