Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica je socialno-varstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, vodenje in zaposlitev, zdravstveno varstvo, rehabilitacijo in nego otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami.

Poleg Centra, VDCja v Radovljici in na Jesenicah imajo tudi štiri bivalne enote na Gorenjskem; v Radovljici, Poljčah, Bohinjski Beli in na Jesenicah.

CUDV Radovljica zaposluje 166 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so glede na delovanje na področju DPP in na dosežene rezultate povsem upravičeni do prejema polnega certifikata. V CDUV zelo poudarjajo pomen razvoja socialnih veščin pri zaposlenih, pomembno jim je njihovo počutje in zadovoljstvo pri delu, zato vodstvo, ki ima posluh za potrebe sodelavcev, projekt DPP v celoti podpira.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Časovni konto
 2. Otroški časovni bonus
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 10. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 11. Vključitev tematike usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Obdaritev novorojenca