DARS d.d.

Poslanstvo podjetja DARS d.d. je uresničevati državne avtocestne programe, upravljati avtocestno omrežje ter nuditi kakovostne storitve uporabnikom avtocest in hitrih cest. Vizija družbe je postati vodilna, poslovno odprta, uspešna in tržno naravnana gospodarska družba za upravljanje sodobnih infrastrukturnih omrežij v skladu s pričakovanji uporabnikov. DARS d.d. trenutno v okviru slovenskega avtocestnega sistema upravlja in vzdržuje skupno 606 kilometrov avtocest in hitrih cest, 161 kilometrov priključkov nanje ter 27 kilometrov počivališč.

DARS zaposluje 1251 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 13 ukrepov. Organizacija je polni certifikat pridobila 27.3.2015.Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno izvajanje izbranih ukrepov, družba pa je še posebej aktivna na področju varovanja zdravja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Odnosi z javnostmi
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 6. Načrtovanje letnega dopusta
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Ukrepi za varovanje zdravja
 9. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 10. Korporativno prostovoljstvo
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Psihološko svetovanje in pomoč
 13. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Časovni konto
 2. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 3. Interni razpisi- nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se naprej ponudijo zaposlenim