Dom Hmelina d.o.o.

Dom Hmelina d.o.o.

Dom Hmelina d.o.o. se nahaja v dravski dolini ob regionalni cesti Dravograd – Maribor v kraju Radlje ob Dravi. Svoja vrata je prvim stanovalcem odprl leta 2008 in nudi namestitev 152 stanovalcem v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah ter apartmajih, ki so opremljeni z lastno kuhinjo in kopalnico. Dom deluje na podlagi podeljene koncesije za izvajanje institucionalnega varstva starejših. S pomočjo različnih dodatnih storitev, ki jih ponujamo, poskušamo polepšati dneve našim stanovalcem in jim s tem dvigniti kvaliteto življenja.

Dom Hmelina zaposluje 76 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 10 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so v organizaciji ukrepe implementirali v skladu s planom, poleg tega pa so izvajali še nekatere dodatne ukrepe. Z dobrim komuniciranjem in informiranjem so zaposleni spoznali pomen formalizacije ukrepov, obenem pa se je pooblaščenka na področju komuniciranja in informiranja zelo angažirala in pripravila vsakoletne delavnice, ki so sistem DPP približale zaposlenim.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Brošura
 6. Delovna srečanja zbori zaposlenih
 7. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Finančna in materialna pomoč
 10. Obdaritev novorojenca

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 2. Obdaritev otrok zaposlenih
 3. Varstvo šolskih otrok v organizaciji
 4. Obdaritev zaposlenih ob rojstnem dnevu