DOM NINE POKORN GRMOVJE

DOM NINE POKORN GRMOVJE

Dom Nine Pokorn Grmovje je posebni socialno-varstveni zavod in nudi oskrbo, varstvo ter strokovno obravnavo oseb, ki zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti niso zmožni samostojno v celoti skrbeti zase. Dom je v zadnjih letih usmerjen k aktivnejšemu vključevanju stanovalcev v širše družbeno okolje. Lotevajo se različnih projektov, ki gredo v smeri iskanja prijaznejših oblik bivanja in s tem zagotavljanja ter ohranjanja človekovega dostojanstva, obenem pa pomagajo stanovalcem ohranjati občutek sprejetosti, koristnosti, domačnosti in dobrega počutja.

Domu Nine Pokorn Grmovje zaposluje 145 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 7 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija kljub zahtevnemu delovnemu procesu potrdila uspešno implementacijo izbranih ukrepov. Ob sicer manjšemu številu formalnih ukrepov imajo kar nekaj dodatnih neformalnih ukrepov – dan odprtih vrat, varstvo otrok med počitnicami, druženje med zaposlenimi, otroci na delovnem mestu, zabava za noč čarovnic za otroke zaposlenih, kuharske delavnice za zaposlene in družabno druženje otrok s stanovalci.

Implementirani ukrepi organizacije v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Časovni konto
 6. Ukrepi za varovanje zdravja
 7. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Druženje med zaposlenimi
 4.  Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti – Mentorstvo ob povratku
 5.  Ponudba za prosti čas
 6.  Otroci v organizaciji/podjetju