Dom Petra Uzarja Tržič

Dom Petra Uzarja Tržič

Dobrodošli v hiši prijaznih ljudi, Domu Petra Uzarja Tržič. Živeti in delati v domu je lepo, vsi skupaj načrtujejo nadaljnji razvoj doma. Dom je hiša prijaznih ljudi in odprtih vrat – v domu se vsak teden dogajajo aktivnosti, s katerimi krepimo medgeneracijsko povezanost – obiskujejo jih otroci iz vrtca, skupaj z učenci ustvarjajo stanovalci na delavnicah, ob zvokih glasbe in kulturnih nastopih pa stanovalci ohranjajo tesno vez.

Dom je bil zgrajen leta 1978. Za vsako hišo je potrebno vzdrževati in skrbeti. Pri procesih prenove prisluhnejo stanovalcem, njihovim željam in potrebam, dom spreminjajo po načelih sodobnega koncepta doma starejših, ki je prijazen starejšim ljudem in jim omogoča čim daljšo samostojnost in ohranjanje aktivnosti.

Skrb usmerjajo tudi v strokovni razvoj zaposlenih in medsebojno povezanost skoraj 100 članskega kolektiva. Aktivnosti so usmerjene z mislijo na potrebe in želje stanovalcev in pri tem ustvarjajo prijazen dom in prijetno delovno okolje. V ta namen so vstopili z letom 2015 v proces pridobitve certifikata kakovosti eQalin.

Dom zaposluje 107 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, vodstvo projekt v celoti podpira, zaposleni pa so ga dobro sprejeli, ga poznajo in so ponosni, da se tudi njihov zavod uvršča med družini prijazna podjetja.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Fleksibilni delovni čas
 6. Otroški časovni bonus
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Filozofija/načela vodenja
 9. Kodeks delovanja/poslovanja organizacije
 10. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 11. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 12. Obdaritev otrok zaposlenih
 13. Psihološko svetovanje in pomoč