Dom starejših Idila

Dom starejših Idila

Na poti med Mariborom in Lenartom, sredi Slovenskih Goric v 850 let stari vasici Jarenina od leta 2004 stoji Dom starejših Idila– družinski dom, kateremu je bila podeljena koncesija za izvajanje institucionalnega varstva starejših. V domu je 165 stanovalcev nameščenih v eno in dvoposteljnih klimatiziranih sobah. Namestitev pa je mogoča tudi v apartmajih, opremljenih z lastno kuhinjo in balkonom. Zraven osnovne dejavnosti stanovalcem nudijo še vrsto različnih dodatnih storitev s pomočjo katerih dvigujejo kvaliteto življenja v domu.

Dom starejših Idila zaposluje 86 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bilo potrjeno delovanje sistema DPP preko izbranih ukrepov. Pozdraviti želimo zavzetost najvišjega vodstva ter širjenje nekaterih ukrepov na dodatne upravičence, pa tudi uveljavljanje novih neformalnih ukrepov, ki pa jih zaposleni cenijo in predstavljajo dodatno podporo delovanju celotnega sistema.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 6. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 7. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih
  razlogov
 8. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 9. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 10. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 11. Dan odprtih vrat
 12. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne< razgovore
 13. Posojila in finančna pomoč
 14. Obdaritev novorojenca
 15. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 2. Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih
 3. Prostor za sproščanje