Dom starejših Logatec

Dom starejših Logatec

Dom starejših Logatec je javni socialno varstveni zavod, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. Velika, svetla stavba s parkom stoji ob robu gozda, nedaleč od mestnega jedra. Celodnevno oziroma dnevno bivanje je namenjeno osebam starejšim od 65 let, ki zaradi starosti ali drugih pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za samostojno življenje in zato potrebujejo manjši ali večji obseg neposredne osebne pomoči. Namenjen je tudi osebam z najzahtevnejšimi starostnimi, zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč ali delno oziroma popolno osebno pomoč in nadzor. Starejšim, ki živijo še doma, nudijo nekatere storitve, ki predstavljajo delno razbremenitev skrbi svojcev.

Dom zaposluje 89 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 13 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, kot pozitivno prakso izpostavljamo veliko število ukrepov v prvem obdobju, pa tudi izbor šestih dodatnih ukrepov za drugo triletno obdobje. Izpostaviti želimo tudi zavezanost vodstva k sistemu DPP, dosledno vodenje dokumentacije o koriščenju ukrepov, pa tudi uvedbo namenskih obrazcev v podporo izvajanju nekaterih ukrepov.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Izmensko delo
 6. Otroški časovni bonus
 7. Nadomeščanje
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 10. Psihološko svetovanje in pomoč
 11. Otroci v organizaciji
 12. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 13. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 5. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 6. Prostor za sproščanje