Dom starejših občanov Črnomelj

Dom starejših občanov Črnomelj

Dom starejših občanov Črnomelj je javni socialno varstveni zavod in deluje od leta 1988. Zagotavlja socialno oskrbo in zdravstveno nego 182 stanovalcem. Stanovalcem je na voljo 23 enoposteljnih, 49 dvoposteljnih, 20 triposteljnih, 3 štiriposteljnih sob, od leta 2014 pa sta v uporabo dana tudi dva na novo zgrajena apartmaja. Poleg bivalnih ima dom vrsto skupnih prostorov: avla z bifejem, jedilnica, večnamenski prostor, oltarna niša, ambulanta, prostori za fizioterapijo in delovno terapijo, jedilnice, dnevni prostori, knjižnica, čajne kuhinje na oddelkih itd.

Dom je v veliki meri vključen tudi v lokalno okolje, saj prebivalcem nudi storitve dnevnega varstva, zainteresiranim zagotavlja in dostavlja primerno prehrano ter nudi svetovanja glede oskrbe starih in težko bolnih. Pri vseh svojih nalogah je dom naravnan na stanovalca, oz. uporabnika storitev in se njegovim željam in potrebam maksimalno prilagaja. Tako je možno zagotavljati izvajanje storitev tudi na domu uporabnika, kot so nega na domu, storitve fizioterapije in gospodinjska pomoč.

Dom starejših občanov Črnomelj zaposluje 96 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 16 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, se v Domu uspešno uvedli vseh 16 ukrepov DPP in jih tudi uspešno izvajajo, vzpostavljen in certificiran sistem vodenja kakovosti ISO 9001 ter certifikat Zdravju prijazno podjetje pa se prepletata in dopolnjujeta z ukrepi DPP.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Izmensko delo
 2. Časovni konto
 3. Načrtovanje letnega dopusta
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Službene poti
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Kodeks delovanja/poslovanja organizacije
 11. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 14. Obdaritev novorojenca
 15. Izobraževanje za starše/partnerje
 16. Prostor za sproščanje