Dom starejših občanov Ljubljana – Šiška

Dom starejših občanov Ljubljana – Šiška

Dom starejših občanov Ljubljana – Šiška stoji od leta 1978 v soseski Dravlje in je obdan s čudovitim parkom. V njem živi 230 stanovalcev, ki imajo na voljo 110 enoposteljnih in 60 dvoposteljnih sob, kar dom uvršča med boljše domove zagotavljanja bivalnega standarda.

V letu 2013 je bil dom energetsko saniran, s čimer so postali energetsko učinkovita stavba in hkrati izboljšali kakovost bivanja stanovalcev. V tem času je nastala tudi Kavarna Lepa Vida, ki predstavlja pomemben socialni prostor za druženje, medsebojno spoznavanje in odpiranje v širšo skupnost. Želijo, da se stanovalci v domu počutijo prijetno, domače, zaradi tega organizirajo številne aktivnosti za prosti čas in sodelujejo v različnih vseslovenskih projektih, kot so Teden vseživljenjskega učenja, Simbioza giba, so člani Centra medgeneracijskega učenja, obiskujejo jih otroci iz vrtcev, osnovnih šol, različnih društev, pevske skupine in številni drugi.

Dom starejših občanov Ljubljana – Šiška zaposluje 129sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, se ukrepi dobro izvajajo in so dobro prepoznavni med zaposlenimi, naklonjenost usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja pa postaja del organizacijske kulture Doma. Zaposleni si drugače svoje organizacije ne predstavljajo več.

Implementirani ukrepi organizacije v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Otroški časovni bonus
 6. Načrtovanje letnega dopusta
 7. Organizacija timskega dela
 8. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 9. Druženje med zaposlenimi
 10. Filozofija/načela vodenja
 11. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 12. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji
 13. Obdaritev otrok zaposlenih
 14. Varstvo šolskih otrok v podjetju /organizacij