Dom starejših občanov Ljutomer

Dom starejših občanov Ljutomer

Dom starejših občanov Ljutomer je javni socialno varstveni zavod namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. Ponuja socialno oskrbo in zdravstveno nego 150 stanovalcem, v 65 dvoposteljnih, 16 enoposteljnih in 2 triposteljnih sobah. Na stanovanjskem delu je 52, na negovalnem pa 98 postelj. Poleg bivalnih ima dom vrsto skupnih prostorov: avla z bifejem, jedilnica, večnamenski prostor, ambulanta, prostori za fizioterapijo in delovno terapijo, jedilnice, dnevni prostori, delilne in čajne kuhinje na oddelkih itd.

Za stanovalce v domu skrbi 63 redno zaposlenih ter 5 oseb vključenih v program javnih del. Delo poteka v petih organizacijskih enotah: služba zdravstvene nege in oskrbe, služba za prehrano, strokovne službe, splošno tehnična služba in računovodska služba.

Dom zaposluje 98 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 14 ukrepov. Organizacija je polni certifikat pridobila 12.2.2015.Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila visok nivo uspešnosti implementacije izbranih ukrepov, velik poudarek pa v sklopu aktivnosti izvajanja ukrepov namenjajo komunikaciji oziroma podajanju informacij zaposlenim, kako in kdaj koristiti ukrepe.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Odnosi z javnostmi
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje za vodilne
 5. Izmensko delo
 6. Otroški časovni bonus
 7. Ukrepi za varovanje zdravja
 8. Analiza bolniških odsotnosti
 9. Brošura
 10. Delovna srečanja /zbori zaposlenih
 11. Ocenjevanje vodij s strani zaposlenih
 12. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 13. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 14. Prostor za sproščanje

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Nadomeščanje
 3. Otroci v zavodu